top of page

HUISREGELS

1. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of deze personen verwijderen van de locatie van het evenement.

2. Voor het verkrijgen van alcohol geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

3. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.

4. Roken mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte. Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze vrijwilligers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.

5. Wij voeren een zerotolerance beleid op het gebied van drugs. Indien bij een bezoeker drugs wordt aangetroffen zal dit direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, deze van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens/constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

6. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar vrijwilligers.

7. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker(s).

8. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

9. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: (alcoholhoudende) dranken, voedsel, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

10. Het evenemententerrein beschikt over een aantal camera’s. Indien nodig (m.n. in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.

11. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisatie en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

12. Consumptiemunten zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement en niet inwisselbaar voor contanten.

 

13. Het is verboden eigen eten/drinken mee te nemen op het festivalterrein.

14. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

bottom of page